Malcolm X

Edukacja jest paszportem do przyszłości, bo jutro należy do tych, którzy przygotowują się do niego dzisiaj (Malcolm X).