Maleć [wyrazy przeciwstane]

  • Maleć, stawać się mniejszym, wydawać się mniejszym.
  • Przeciwstawne:
    • rosnąć,
    • zwiększać się,
    • wzrastać,
    • powiększać się.