Malinowski Bronisław

Bronisław Kasper Malinowski

(7 kwietnia 1884, Kraków – 16 maja 1942, New Haven, Connecticut, USA)

 

Polski antropolog społeczny i ekonomiczny.

Filozof, etnolog, religioznawca i socjolog.

Popularyzator metody intensywnych badań terenowych.

Prekursor nowych kierunków nauk społecznych.

Absolwent filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat na UJ „O zasadzie ekonomii myślenia”, kontynuacja nauki  w londyńskiej School of Economics.

Znaczną część życia spędził  w Wielkiej Brytanii i USA oraz na wyspach Melanezji.

Podróżnik, w katach 1915-1918 odbył podróż na Wyspy Trobriandzkie na Pacyfiku.

Dokonal tam pierwszych badań cywilizacji tradycyjnych.

Sformułował zasady metodologii,  opracował postulaty i reguły, którymi powinien kierować się antropolog w terenie.

Stworzył sposób badania funkcjonalnej teorii kultury. Uznał, że należy ją badać w aspekcie jej znaczeń i funkcji dla społeczeństwa.

Wskazał, że kultura stanowi zasadniczą część przystosowania się człowieka do środowiska naturalnego (funkcja adaptacyjna).

Malinowski przyglądał się badanym kulturom z różnej, ale bliskiej perspektywy, bez dystansu i wyższości. Chciał poznać sposób myślenia, odczuwania i opisywania rzeczywistosci przez przedstawicieli tych kultur.

Najbardziej znanym jego dziełem jest „Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji.Miłość, małżeństwo i życie rodzinne u krajowców z Wysp Trobrianda Brytyjskiej  Nowej Gwinei”, które po raz pierwszy ukazało się w Londynie w 1929 roku.