Marcin z Tours

Marcin z Tours

(ok. 316-397)

Rzymski legionista z terenu Panonii (Węgry).

Gdy oddał pół sw2ojego płaszcza żebrakowi, w nocy przyśnił mu się Chrystus odziany w płótno podarowane biednemu.

Marcin nawrócił się na chrześcijaństwo.

Został pustelnikiem i założył pierwszy we Francji klasztor, wspólnotę eremitów (pustelników).

Później był biskupem Tours.

Do XVIII wieku w dzień św. Marcina (11 listopada) każdy pan miął obowiązek wypłacić wynagrodzenie swojej służbie.

Na pamiątkę gestu świętego jedną z form zapłaty była zimowa odzież.