Marek Aurelusz

Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli (Marek Aureliusz).