Marynarki wojenne

Admirałowie są ubrani w marynarki wojenne.