Masternak Zbignieww

Zbigniew Masternak

(1978, Piórków k/Opatowa)

Pochodzi ze Świętokrzyskiego, z rodziny o silnych tradycjach patriotycznych, co znalazło odbicie w jego twórczości, a pisać zaczął już w szkole podstawowej.

Debiutował  szkolnym opowiadaniem „Stara baśń i wehikuł czasu” opublikowanym w „Głosie Gminy Baćkowice”.

Jako niespełna piętnastolatek napisał „Przygody złamanej strzały”.

Ukończył z wyróżnieniem opatowskie liceum, później studiował prawo na UMCS w Lublinie, następnie  polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, ale żadnego z tych kierunków nie ukończył. Skończył natomiast Krakowską Szkołę Filmu i Komunikacji Audiowizualnej (2009) na kierunku scenopisarstwo.

Na stałe osiadł w Lublinie.

Na własny koszt  wydał  3 200 egzemplarzy „Księstwa”,  później oficjalnie książka ukazała się w 2006 roku pod zmienionym tytułem „Niech żyje wolność”. W tym samym roku (2006) ukazała się autobiograficzna opowieść „Chmurołap”. W 2008 roku ukazał się „Scyzoryk”.

Masternak jest także autorem scenariusza filmowego „Jezus na prezydenta!” oraz współautorem książki „Kino polskie 1989 – 2009”.