„Matce” Adama Ziemianina

  • Wiersz funkcjonuje także pt. „Budzi się cicho”
  • Należy do liryki refleksyjnej.
  • Krótki, dwustrofowy,  o nieregularnej budowie.
  • Wiersz biały, bez znaków przestankowych.
  • Nie posiada rymów.
  • Dedykowany matce, która jest tematem wiersza.
  • Najważniejszą osobę w życiu każdego człowieka przedstawia dziecko (podmiot liryczny).
  • Wiesz to ilustracja codziennych zajęć matki.
  • Jest cudowna, opiekuńcza, kocha bezinteresownie  (bezwarunkowo) i bezgranicznie.

Budzi się cicho
I nad mapą stolnicy
Obmyśla natarcie garnków
Potem długo
Rozmawia z knedlami
A w kolejce u rzeźnika
Stoi potulnie jak owieczka

Po południu robi na drutach
Najcieplejsze wskazówki
Na moją wędrówkę