Materialny [wyrazy przeciwstawne]

  • Materialny, dotyczący materii, będący materią, dający się poznać zmysłami, majątkowy, finansowy, pieniężny.
  • Przeciwstawne:
    • niematerialny,
    • idealny,
    • duchowy.