Mauzoleum

  • Pojęcie ma korzenie łacińskie, łac. mausoleum.
  • Stanowi rodzaj monumentalnego grobowca.
  • Najczęściej jest to samodzielna budowla z ciekawym architektonicznym wystrojem.
  • Mauzoleum to miejsce spoczynku zmarłych.
  • Często dedykowane jest ku czci kogoś i wówczas traktowane jest jak pomnik.