Mdły [wyrazy przeciwstawne]

  • Mdły, słabo oświetlony, świecący, zamglony, blady, nikły, pozbawiony ekspresji, żywości, barwności.
  • Przeciwstawne:
    • wyrazisty,
    • żywy,
    • ekspresyjny,
    • sugestywny.