Menady [mitologia]

  • Szalona bachantki, bakchantki.
  • Kobiety należące wraz z satyrami do orszaku Dionizosa.
  • Uosabiały siły pierwotne przyrody.
  • Uczestniczyły w orgiastycznych uroczystościach ku czci Dionizosa, opętane przez niego.
  • Pędziły w szale przez lasy i gory.
  • Przedstawiano jako nagie lub półnagie kobiety o rozwianych włosach z wieńcem winorośli lub bluszczu na głowie.
  • W ręku z tyrsem (symboliczną laską Dionizosa, symbolem płodności) i koźlą skórą przerzuconą przez ramię.
  • Nazywano je również tyjadami.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły