Mens [mitologia]

  • Personifikacja zdrowego rozsądku, rozumu, umiaru i rozwagi.
  • Często określano ją epitetem, np. Bona Mens  = Zdrowy Rozsądek.
  • W 217 roku p.n.e. wzniesiono jej w Rzymie świątynię na Kapitolu.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły