Mesjanizm

Mesjanizm, pogląd religijno-społeczny, głoszący wiarę w nadejście mesjasza, wybawiciela.

  1. Biblia, Stary i Nowy Testament (Chrystus jako Mesjasz).
  2. W. Kochowski, „Psalmodia polska”.
  3. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III.
  4. A. Mickiewicz, „Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego”.
  5. J. Słowacki, „Kordian”.
  6. J. Słowacki, „Anhelli”.
  7. Z. Krasiński, „Przedświt”.
  8. Z. Krasiński, „Psalmy przyszłości”.
  9. S. Dygat, „Jezioro Bodeńskie”.
  10. A. Szczypiorski, „Początek”.