Przeistoczenie

Soplica staje się z wielkiego zabijaki malutkim robaczkiem.