Miarodajny [wyrazy przeciwstawne]

  • Miarodajny, taki, na którym można się oprzeć, kompetentny, wiarygodny, pewny.
  • Przeciwstawne:
    • niepewny,
    • zawodny,
    • niewiarygodny.