Michał [patron chrześcijański]

 • Jeden z najbardziej znanych archaniołów.
 • Jego zasługą było pokonanie smoka – szatana.
 • Strzegł też podobno ciała Mojżesza  po jego śmierci.
 • W tradycji występuje jako osoba pierwsza po Bogu, wykonawca planów Bożych.
 • To właśnie Michał dzieży klucze do nieba,
 • Jest księciem Aniołów.

 • Imię Michał pochodzi od hebrajskiego Mika’el = któż, jak nie bóg.
 • Archanioł Michał jest patronem:
  • złotników,
  • rytowników,
  • ołowników,
  • cynowników,
  • pozłotników,
  • żołnierzy,
  • aptekarzy,
  • krawców,
  • szklarzy,
  • malarzy,
  • piekarzy,
  • kupców,
  • konstruktorów wag,
  • pracowników banków,
  • radiomechaników.
 • Ma w swojej pieczy:
  • umierających,
  • biedne dusze,
  • cmentarze.
 • Wzywany jest w przypadku błyskawic i niepogody.
 • Podobno towarzyszy duszom zmarłych na Sąd Boży.
 • Dzień św. Michała to 29 września.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]