Michalina [patronka chrześcijńska]

 • Późniejsza błogosławiona – Michalina z Pesaro – urodziła się na początku XIV wieku.
 • Wydano ją za mąż w młody wieku.
 • Poprze małżeństwo weszła do rodu książęcego panującego w Rimini.
 • Niestety, szybko została wdową.
 • Utraciła także jedyne dziecko.
 • Wówczas cały majątek rozdała i poświęciła się służbie potrzebującym.
 • Odbyła pielgrzymkę do Ziemi świętej.
 • Na górze Kalwarii dostąpiła łaski przeżywania stanów mistycznych.
 • Zmarła w 1356 roku w Pesaro.

 • Imię Michalina to spieszczona forma imienia Michał.
 • Dzień błogosławionej Michaliny to 19 czerwca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]