Micińska Anna

Anna Micińska

(22 grudnia 1939, Paryż – 21 marca 2001, Warszawa)

Pisarka i badaczka literatury, mieszkała początkowo za granicą, po II wojnie światowej w Warszawie, Zakopanem, tam też ukończyła liceum, studiowała na UJ, uczęszczała na wykłady z filozofii, i estetyki i literatury francuskiej  we Francji.

Badaczka twórczości 20.wiecznego pisarza, malarza i teoretyka sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza, zainteresowała się nim w Zakopanem, w trakcie pracy w Muzeum Tatrzańskim, porządkując przekazane placówce archiwum S.I. Witkiewicza (tzw. skrzynię witkiewiczowską). Badała życie i twórczość Witkiewicza, przystąpiła też do edycji jego spuścizny, w tym również utworów wcześniej nieznanych.

Anna była córką Bolesława Micińskiego, filozofa, eseisty i poety, przyjaciela Czesława Miłosza.