Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży [24 kwietnia]

Inicjatorem obchodów była Światowa Federacja Młodzieży Demokratycznej.
Po raz pierwszy świętowano w 1957 roku.
Celem jest jednoczenie młodzieży świata na rzecz sprawiedliwości, dialogi i wzajemnego zrozumienia.
To młodzieży przypisane jest odkrywanie świata i poznawanie innych ludzi, miejsc i kultur.
Ważne, by w obecnych czasach globalizacji, a także ogromnych różnic rozwojowych, pandemii, chorób, ubóstwa, głodu, towarzyszyła wszystkim (nie tylko młodzieży!) solidarność międzyludzka.
Ze względu na pandemię (2020) tegoroczne obchody są wirtualne (sieciowe).