„Bogu oddali ducha. Ojczyźnie życie”

Jura Krakowsko-Częstochowska to nie tylko cudowne krajobrazy i możliwość wypoczynku. Przed Olsztynem, w pobliskim lesie, podczas krótkiego postoju, zobaczyliśmy pamiątkowy kamień z tablicą poświęconą pomordowanym w 1940 roku 47 Polakom, w czterech egzekucjach (3 i 4 lipca, 13 sierpnia i 25 września). Jak informuje tablica – ich jedyna winą był fakt, że byli Polakami, a rozstrzelano ich w geście nienawiści przeciwko Polsce. Tragedia, rozpacz i ból, gdy odbierano im życie – została w tym miejscu kaźni – martwą ciszą. Miejsce jest pięknie utrzymane, co dobrze świadczy o tych, którzy pamiętają i chylą głowę w milczeniu i hołdzie ofiarom hitlerowskich oprawców.