Miejsce „Biblii”

  • „Biblia” stanowi fundament nowożytnej kultury europejskiej.
  • Obecność tradycji biblijnej to jeden ze znaków wspólnoty naszego swiata.
  • Wszystkie narody, które znalazły się w polu oddziaływania chrześcijaństwa, musiały ustosunkować się do treści zawartych w „starym i Nowym Testamencie”.
  • Proces przyswajania i polemika z tradycją biblijną określają w dużym stopniu dzieje kultur i literatur poszczególnych narodów.