Miejski [wyrazy przeciwstawne]

  • Miejski, związany z miastem, należący do miasta, właściwy miastu.
  • Przeciwstawne:
    • wiejski.