Miesiące w kalendarzu muzułmańskim

Islam to religia dominująca świata Arabów, choć oczywiście  nie tylko. Poznanie religii i dialog międzyreligijny ma istotne znaczenie w czasach współczesnych. Poniżej prezentujemy miesiące kalendarza muzułmańskiego:

Według  M. i U. Tworuschka [tł. A. Wąs], Islam, Warszawa 2009, s. 40