„Miłość” Czesława Miłosza

  • Tematem wiersza są rozważania o miłości.
  • Podmiot liryczny nie jest określony, występuje jako filozof, człowiek snujący refleksje nad tym uczuciem.
  • Podmiot określa miłość jako służbę innym, powiązaną z pokorą i skromnością wobec świata.
  • Stwierdza, że każdy kto przyjmuje postawę miłości nie musi zastanawiać się nad sensem istnienia.
  • Poeta zastosował tylko przenośnię”i siebie, i rzeczy chce użyć/żeby stanęły w wypełnienia łunie”, obrazuje ona postawę człowieka wobec innych, polegającą właśnie na służeniu, tj. wypełnianiu obowiązków człowieczeństwa.
  • Takie postępowanie wywyższa, opromienia człowieka, daje szczęście, chwałę i spełnienie.
  • Wiersz napisany jest prostym, bliskim każdemu językiem, podobnym do potocznego.
  • Składa się z 2 strof,  sześcio- i czterowersowej.
  • W pierwszej zwrotce rymy okalające, w drugiej krzyżowe, dokładne i niedokładne.w
  • Wiersz należy do liryki refleksyjnej, filozoficznej.