Miłość [wyrazy przeciwstawne]

  • Miłość, głębokie przywiązanie do kogoś, czegoś, umiłowanie, gorące, namiętne uczucie, sympatia.
  • Przeciwstawne:
    • nienawiść,
    • niechęć,
    • brak uczucia.