Mimowolny [wyrazy przeciwstawne]

  • Mimowolny, taki, który stał się kimś niezależnie od własnej woli, bezwiedny, nieumyślny.
  • Przeciwstawne:
    • umyślny,
    • celowy,
    • zaplanowany.