„Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa [wielopłaszczyznowość i wielowątkowość utworu]

 • Nakładające się na siebie różne warstwy treściowe i problemy w różnych wymiarach czasu i przestrzeni:
  • czasoprzestrzeń zamknięta historycznym wymiarem czasu przeszłego:
   • Jeruszalaim z czasów nauczania Chrystusa,
  • czasoprzestrzeń fantastyczna niczym nieograniczona:
   • Woland jako autentyczny świadek zdarzeń w pałacu Heroda: przesłuchanie i sąd nad Chrystusem, uwolnienie Bar Rawana, wydarzenia w Nagiej Górze (Golgocie), gdzie wraz z niewinnym Chrystusem ukrzyżowani zostali przestępcy: Dismos i Gestas,
   • Ten sam Woland z diabelską świtą w Moskwie działa jakby na czyjś rozkaz, by dokonać sądu nad współczesnymi występnymi mieszkańcami stolicy w konkretnej, obiektywnej rzeczywistości,
  • czasoprzestrzeń otwarta, pozwalająca na pozytywną ewolucję bohaterów:
   • wyzwolenie z zakłamania,
   • pozbycie się obojętności na przejawy zła, bezduszności,
   • np. poeta Iwan Bezdomny, administrator Warionucha.
 • Motywy autobiograficzne, ich powiązanie z treścią utworu:
  • przekonanie Bułhakowa o prawach do swobody twórczej pisarza bez względu na opinię otoczenia, zwłaszcza subiektywnych, złośliwych krytyków literackich, ich ujemny wpływ na Mistrza,
  • wierność własnym ideałom do końca, odpowiedzialność twórcy przed samym sobą, przed własnym sumieniem, uczciwość wobec innych,
  • rola mitu i tradycji w twórczości literackiej (irracjonalizm),
  • ponadczasowe ogólnoludzkie wartości etyczne, konieczność przekazywania ich współczesnemu pokoleniu w celu kształtowania właściwych postaw w życiu społecznym i prywatnym,
  • światopogląd pisarza, nieunikniony sąd i ocena historyczna, wiara w humanistyczny porządek świata w przeciwieństwie do ułomności natury ludzkiej.
 • Mottu utworu:
  • … Więc kimże w końcu jesteś?
  •     – Jam częścią tej siły,
  •     która wiecznie zła pragnąc,
  •     wieczne czyni dobro.     (J.W. Goethe „Faust”)