Misz-masz

Literacką oś kompozycyjną tworzy autor utworu, będący pisarzem.