Mity dla współczesnego człowieka

  • Dają wrażenie fantastycznej opowieści.
  • Przypominają niekiedy baśnie.
  • Wywodzą się ze starożytnych wierzeń religijnych.
  • Początkowo funkcjonowały w formie ustnej.
  • Zawierają niekiedy okrutne sceny, a bogowie bywają  pełni złych cech.
  • Przypominają charakterami ludzi.
  • Bywa złośliwi, źli, mają wady i zalety.
  • Niekiedy ludzi traktują jak swoje zabawki.
  • Bywają też pomocni, wspierając ludzi.