Mity [najstarsze z zachowanych]

 • Mity to rodzaj legend związanych z bogami, herosami i ludźmi.
 • Nie należy ich odczytywać dosłownie, zawierają mnóstwo informacji o ludzkich słabościach, lękach, obawach, świadczą o zrozumieniu siebie i świata wokół.
 • Najczęstsze tematy mitów to: powstanie świata, bogów, ludzi.
 • Księga umarłych to dzieło autorów egipskich, pochodzi z XVI wieku p.n.e., a przedstawia obrzęd ważenia duszy zmarłego, co stanowiło przesłankę do wysyłania zmarłego do krainy szczęścia  lub skazania go na męczarnie.
 • Za pierwszy znany ludzkości epos starobabiloński z II tysiąclecia p.n.e. Jest to opowieść  o Gilgameszu, który stał się wzorem dla wielu późniejszych bohaterów różnych mitologii, badacze wskazują na podobieństwa w przedstawianiu niektórych wydarzeń, mowa tu o potopie przypominającym katastrofę, z której uratowały się zwierzęta i rodzina Noego.
 • Mity pełniły różne funkcje, stanowiły np. podstawę wierzeń, wyjaśniały prawa rządzące światem, ukazywały wzorcowe zachowania ludzi.
 • Czas w mitach jest trudny do określenia, wydarzenia dzieją się w nieokreślonej przeszłości, dawno, dawno temu.
 • Często nie jest to czas linearny (zpoczątkiwm i kolejno dziejącymi się wydarzeniami) , ale czas cykliczny, nazywany czasem „wiecznego powrotu”, w którym to co będzie – jest powtórzeniem wydarzeń już odbytych.
 • Przestrzeń mityczna jest zrozumiała, oswojona, dostępna ludzkiemu doświadczeniu, nieraz też obca, groźna i nieznana, będąca domeną bogów.
 • Istnieje wiele wariantów tych samych mitów.
 • Zespół mitów tworzy mitologię.