Młoda Polska [mapa myśli]

 • Historia:
  • ostateczne ukształtowanie imperiów kolonialnych,
  • pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie )1896),
  • powstanie związków zawodowych,
  • rewolucja 1905 roku w Rosji,
  • I wojna światowa,
  • odzyskanie przez Polskę niepodległości.
 • Nauka i oświata:
  • narodziny psychoanalizy,
  • nagroda Noble dla Marii Skłodowskiej-Curie,
  • rozwój szkół wyższych w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych,
  • wynalazki:
   • samolot, radio,
   • gramofon,
   • kino,
   • samochód.
 • Filozofia:
  • intuicjonizm Henriego Bergsona,
  • filozofia Fridricha Nietzschego,
  • Pesymistyczna filozofia Arthura Schopenhauera.
 • Źródła kulturowe:
 • Biblia,
 • Średniowiecze:
  • franciszkanizm,
  • motyw śmierci.
 • Romantyzm:
  • indywidualizm,
  • subiektywizm,
  • metafizyka,
  • mit artysty, geniusza.
 • Bohaterowie:
  • artysta:
   • Stanisław Wyspiański, Wesele, Poeta,
  • dekadent:
   • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Nie wierzę w nic,
  • femme fatale:
   • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi, Jagna.
  • filister:
  • Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej (rodzona Dulskich).
 • Złote myśli:
  • Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie (Stanisław Przybyszewski),
  • Umierać musi, co ma żyć  (Arthur Schopenhauer),
  • Wolnym bowiem jest człowiek tylko wtedy, gdy jest samotny (Arthur Schopenhauer).
  • Nie ma książek moralnych czy niemoralnych. Są książki napisane dobrze lub źle ( Oscar Wilde).
 • Sztuka:
  • architektura:
   • secesja, styl zakopiański,
  • rzeźba:
   • symbolizm,
   • celowy brak wykończenia,
   • secesja.
  • malarstwo:
   • impresjonizm:
    • zatarte kontury, gra świateł i barw,
  • symbolizm:
   • wykorzystanie symboli wskazujących to, co niewyrażalne,
  • secesja:
   • falista  linia, bogata ornamentyka.
  • muzyka:
   • neoromantyzm (Richard Wagner),
   • impresjonizm (Claude Debussy),
   • szkoły  narodowe (Edvard Grieg).
 • Literatura:
  • cechy epok:
   • dekadentyzm,
   • indywidualizm,
   • sztuka dla sztuki,
   • subiektywizm,
   • nastrojowość,
   • pesymizm,
   • aktywizm.
  • motywy:
   • artysta:
    • (Arthur Rimbaud, Statek pijany),
   • śmierć i przemijanie:
    • (Charles Baudelaire, Padlina),
   • katastrofizm:
    • Jan Kasprowicz, Dies irae,
   • wieś:
    • Władysław Stanisław Stanisław Reymont, Chłopi,
   • naród:
    • Wł. Stanisław Reymont, Wesele.
   • gatunki literackie:
    • sonet,
    • hymn,
    • erotyk,
    • powieść,
    • dramat:
     • symboliczny,
     • naturalistyczny.