Młoda Polska [tło społeczne i polityczne]

 • Koniec XIX wieku i początek XX to okres politycznej stabilizacji w Europie.
 • Gospodarczo – czas też dobry, ponadto szybko rozwijała się sztuka, swobodnie wymieniano myśli o poglądy.
 • Nastąpiło jednak załamanie jednoznacznego obrazu świata i człowieka.
 • Pojawiły sie wątpliwości, stawiano na indywidualne rozstrzygnięcia.
 • Podobnie, jak myśli, łatwiej przekraczano granice, kontynent postrzegano jako kulturalną jedność.
 • Rozwijała się turystyka, na duża skalę wydawano przewodniki (bedekiery) po dotąd nieznanych miejscach.
 • Rozwinięta już dość mocno kolej pozwalała przemierzać spore odległości.
 • Dotyczyło to nie tylko Europy, ale Polski także.
 • Odnotowano dotąd nie znany intensywny rozwój miast (Warszawa, Lwów, Poznań, Łódź).
 • Rozwijała się prężnie infrastruktura przemysłowa.
 • Na terenie zaboru austriackiego Polacy zyskali większą autonomię.
 • Politycy piastowali wysokie stanowiska (były nawet teki ministrów rządu Austro-Węgier).
 • Także i zaborze rosyjskim nastąpiło szereg zmian.
 • Zelżała cenzura (po objęciu tronu przez Mikołaja II (1894).
 • Zezwolono na funkcjonowanie polskich szkół, bibliotek i towarzystw naukowych.
 • W zaborze niemieckim, z jednej strony, podejmowano działania germanizacyjne, z drugiej – wydawano polskie książki, działały stowarzyszenia.
 • W tym zaborze zniknął prawie analfabetyzm.