Młode listki

Na krzewy zaczynają wchodzić młode listki.