Młodzieńczy [wyrazy przeciwstawne]

  • Młodzieńczy, właściwy młodzieńcowi, charakterystyczny dla młodzieńca,  młodości.
  • Przeciwstawne:
    • starczy,
      dojrzały.