Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach

MDK to wyjątkowa placówka działająca dla dzieci i młodzieży od kilkudziesięciu lat. Początki to Dom Harcerza,  pierwsze lokum w dawnym hotelu  „Wersal”, następnie w 1957 roku przekształcenie w  Dom Kultury Dzieci i Młodzieży z coraz większą i ciekawszą oferta dla młodych kielczan. Instytucja miała nawet plany budowy własnego lokum, bo systematycznie rozrastał się jej pracownie, a chętnych do udziału w zajęciach wciąż przybywało. Zaowocowało to stworzeniem filii (Czarnów), a następnie przydziałem nowego lokum przy ulicy Śliskiej 4 (obecna Kapitulna). Historia kraju, niespokojne lata osiemdziesiąte spowodowały konieczność kolejnych przenosin. Tak w 1982 roku MDK trafił na ulicę Świętokrzyską (obecnie Kozią), gdzie rezyduje do dziś. Placówka zatrudnia wielu pasjonatów, ktorzy pracują z dziećmi i młodzieżą, a oferta ciekawych spotkań jest niesamowita, dlatego też i sukcesy placówka ma ogromne.

Więcej na temat historii placówki http://www.mdkkielce.pl/portal/articles.php?article_id=6