Modernistyczna proza

Modernizm to inaczej sztuka nowoczesna, prądy w kulturze przełomu XIX i XX wieku, cezura czasowa obejmuje lata 1860-1970).

Młoda Polska to polska odmiana modernizmu w literaturze, muzyce i sztuce.

Proza modernistyczna starała się odpowiedzieć na problemy nowoczesności. Pisarze starali się podejmować istotne kwestie, które zajmowały umysł człowieka |XX wieku.

Utwory te zawierały fascynację cywilizacją i jej możliwościami, z drugiej zaś wskazywały zagrożenia z nią związane.

Z tęsknotą spoglądano w przeszłość, dokonując jednocześnie rozrachunku z historią.Podejmowano różnorodne dylematy moralne, poszukując dla nich wyjaśnienia w świecie natury, przyrody, podkreślając, ze człowiek stanowi jej bardzo ważny element.

Proza modernistyczna łączyła różne konwencje, m.in. realizm i symbolizm  czy naturalizm i impresjonizm, niekiedy przekraczała także ich granice poszukując nowych form wyrazu.