Momentalny [wyrazy przeciwstawne]

  • Momentalny, szybki, błyskawiczny, natychmiastowy.
  • Przeciwstawne:
    • stopniowy,
    • powolny.