„Próby” Montaigne de Michael

Największe dzieło,  zbiór rozmyślań nad sensem życia i szczęścia ludzkiego „Próby”, w których dokonuje autoanalizy psychicznej i moralnej.

Utwór bardzo osobisty, subiektywny.

Pierwsze rozdziały powstały w 1571 roku w formie luźnych zapisków, pełnych myśli i refleksji autora.

W 1580 roku ukazały się 2 pierwsze księgi „Prób”, 8 lat później pojawiło się nowe, rozszerzone wydanie trzech ksiąg. ksiąg.

Montaigne zmienił pierwotną konstrukcję utworu, uzupełnił tekst cytatami i anegdotami.

Tekst – to trzy księgi, które są swoistym dziennikiem życia wewnętrznego, intymnego, podobnego do eseju. Swoimi poglądami i refleksjami
zachęca do medytacji, by “poznać siebie, nauczyć się dobrze żyć i dobrze umrzeć”.

Najważniejsze pouczenia Montaigne to:

  • życie ludzkie powinno być łatwe, przyjemne, praktyczne, ale przede wszystkim rozsądne,
  • człowiek powinien być niezależny,
  • to czego człowiek pragnie osiąga dzięki sceptycyzmowi,
  • śmierć nie może być przeszkodą w  korzystaniu z życia, które stanowi najważniejszą wartość,
  • wychowując młode pokolenia mentorzy (wychowawcy) powinni być łagodni i odwoływać się do inteligencji ucznia,
  • inteligencja gwarantuje poprawne rozumowanie,
  • rozumowanie z kolei pomaga dotrzeć do prawdy,
  • rozbudzona świadomość umożliwia dotarcie do dobra.