Morfologia

  • Dział gramatyki obejmujący fleksję i słowotwórstwo.
  • Nauka o budowie i odmianie wyrazów.
  • Budowa i odmiana wyrazów.