Motyw zemsty u Szekspira

  • Jest obecny w wielu tragediach.
  • Stanowi najbardziej znaczący motyw działania postaci w jego utworach.
  • Jedna zbrodnia pociąga kolejne, a chęć zemsty ogarnia wszystkich bohaterów.
  • Sami bohaterowie mają z tym problem.
  • Twórca wyposażył ich w skomplikowane charaktery i kazał żyć w złożonym świecie.
  • Wielu z nich postępuje dwuznacznie.