Mów po polsku

W każdym języku spotykamy wiele zapożyczeń. Naszemu językowi ojczystemu też nie sa one obce. Ale ich nadużywanie to pewnego rodzaju snobizm, dlatego uczmy się języków obcych, ale tam gdzie jest to możliwe używajmy s łów polskich. Znaleziona na Fb rycina doskonale ilustruję tę sytuację: