Mówił chłop

Idąc przez wieś odwiedzał chłopskie domy i rozmawiał z nimi.