Multimedialność

  • Wykorzystanie różnych mediów w jednej lub kilku dziedzinach, np.
  • *** tekstu literackiego,
  • *** animacji komputerowej,
  • *** nagrań dźwiękowych,
  • *** sekwencji (kadrów) filmowych,
  • *** ilustracji graficznych.

  • Encyklopedia multimedialna ukazała się na dyskach CD_ROM.
  • Zawiera bazę tekstową, a także materiał ilustracyjny w różnych mediach.
  • Może to być film, grafiki, fotografia, reprodukcje dzieł malarskich i inne.