Mural wolontariatu i wolontariuszy [Kielce]

Imponujący mural przyciąga wzrok. W centrum miasta, na dość nieciekawej dotąd ścianie pasażu między ul. Sienkiewicza i Panoramiczną pojawiło się oryginalne dzieło z okazji 15 lat działalności Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. To niejako zakres działalności w pigułce,  autorami jest dwójka artystów „Takie Pany”. Pięknie zobrazowana ściana to wynik starań wielu osób.