Murzyn [zabarwienie pojęcia]

  • Hasło Murzyn uważane jest za obraźliwe.
  • Nie powinno się tak nazywać osób czarnoskórych.
  • Istnieją jednak sytuacje  i konteksty, w których pojęcie to ma charakter neutralny.
  • Wielu językoznawców uznaje to słowo za obciążone negatywnie.
  • Spora grupa znawcy określa je jako przestarzałe.