Musieć [wyrazy przeciwstawne]

  • Musieć, podlegać jakiejś konieczności, nie mieć wyboru, nie móc inaczej postąpić.
  • Przeciwstawne:
    • chcieć,
    • pragnąć.