Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach

Stefan Żeromski to pisarz związany z Kielcami i regionem Gór Świętokrzyskich.  W części budynku, w murach którego pisarz pobierał nauki, istnieje od 1964 roku Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Powstało dla upamiętnienia 100. rocznicy urodzin pisarza.

Inicjatorkami były dwie kobiety: kustosz Aleksandra Dobrowolska oraz Monika Żeromska, córka pisarza, wsparcia udzieli też  prof. Stanisław Lorentz, prof. Henryk Markiewicz i prof. Kazimierz Wyka.

Muzeum proponuje wystawę biograficzną poświęconą pisarzowi i jego twórczości, w dwóch muzealnych pomieszczeniach można obejrzeć eksponaty z okresu dzieciństwa pisarza, w tym pamiątki zachowane po jego rodzicach, a także wiele materiałów dokumentujących pobyt Żeromskiego w Męskim Gimnazjum Rządowym. Podziwiać można też różne wydania książek Stefana Żeromskiego.

Muzeum, oprócz zwiedzania,  proponuje zajęcia edukacyjne dostosowane do wieku uczestników, ponadto  zaprasza na wędrówkę w poszukiwaniu śladów Żeromskiego w Kielcach), w myśl zasady uczmy się poprzez zabawę.

Pamiętajcie „Cudze chwalicie, poznajcie swoje…”