Muzeum Pamięci Narodowej – dawne kieleckie więzienie na Zamkowej

Obecne Muzeum Pamięci Narodowej, w dawnych pomieszczeniach więzienia, powstało z inicjatywy „Gazety Lokalnej” i  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w hołdzie ofiarom zbrodni hitlerowskich i stalinowskich.  Początki więzienia to lata 1826/1828, funkcjonowało w ty kształcie do lat 70. XX wieku.  W trakcie zaboru rosyjskiego stało się więzieniem politycznym, ale okres najbardziej tragiczny w jego historii to lata 1939-1956.

Dziś w murach muzeum można obejrzeć dokumenty, fotografia, spisane relacje, grypsy, broń oraz narzędzia tortur wykorzystywane w tym więzieniu. We wspomnianym już okresie okupacji hitlerowskiej i okresie przemocy stalinowskiej w murach jednorazowo przebywało kilkanaście tysięcy osadzonych, choć pojemność obiektu to około 400 osób. Pospolitych przestępców osadzano razem z więźniami politycznymi. Warunki były wyjątkowo złe, panował głód, nieludzkie traktowanie (tortury), a śmierć była wszechobecna. Muzeum udostępnia do zwiedzania karcery, wieżę strażniczą  i miejsce rozstrzeliwania więźniów.