Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu

Muzeum na Świętym Krzyżu to placówka Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Budynek był kiedyś częścią zabudowań opactwa benedyktynów na Łysej Górze. W 1950 roku stał się własnością Parku Narodowego, pierwsza ekspozycja została udostępniona  w 1972 roku i funkcjonowała wiele lat w niezmienionej formie. W 2010, idąc z duchem czasu, urządzono nowoczesną multimedialną wystawę. Prezentowane są eksponaty związane z terenem Gór Świętokrzyskich, które ilustrują florę i faunę tego terenu, a wzbogacone są makietami, światłem i odgłosami przyrody.

Na fasadzie budynku można zobaczyć pamiątkową tablicę poświęconą więźniom Powstania Styczniowego oraz radzieckim jeńcom wojennym, więzionym przed laty w piwnicach tego budynku.

Zachęcamy do poznania tego miejsca…